Zakup odzieży i obuwia dla straży poż. na 2018/2019 rok dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: BLUZA POLAROWA CZARNA DGOP - 63,00 sztuka
CZAPKA ZIMOWA D/UB.SŁUŻB.DGOP - 2,00 sztuka
PODKOSZULKA ZIMOWA CZARNA-00P - 63,00 sztuka
PODKOSZULKA Z/KRÓTKIM RĘKAWEM CZARNA 0OP - 126,00 sztuka
BUTY BOJOWE RATOWN.TOP WZÓR 255 - 17,00 komplet
PÓŁBUTY KOSZAROWE DGOP - 63,00 komplet
UBRANIA SPECJALNE BOJOWE-00P - 3,00 komplet
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: do dnia2018-09-19
do dnia: 2018-09-19
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Część 1:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 2:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 3:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 4:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 5:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 6:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 7:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby zamówienie wykonane było w terminie od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. na podstawie zamówień cząstkowych. Termin realizacji zamówień cząstkowych 30 dni roboczych od dnia dostarczenia zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Katarzyna Piotrowska
Telefon kontaktowy: 44 737 25 43

Pliki do pobrania:
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Obuwie
  • Odzież

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się