Planowa i interwencyjna wycinka drzew w Parku w Reptach – Tarnowskich Górach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca planową i interwencyjną wycinkę drzew w Parku w Reptach – Tarnowskich Górach, w okresie 2018 – 31 maja 2019 r.
Ww. obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa katowickiego, nr rejestru A/660/66, o powierzchni ok. 154 ha.
Zakres zamówienia obejmuje:
- wycinkę drzew stojących, złomów, wywrotów – 180 szt.
- czyszczenie z podrostu – pow. 2,40 ha
- czyszczenie wczesne – pow. ok. 2,00 ha
- interwencyjne usuwanie gałęzi i konarów zawieszonych w koronach drzew – ok. 10 szt.
- frezowanie pni drzew – ok. 30.000 cm2,
- wyrób drewna wg sortymentów – ok. 255 m3
- odcinanie i rozdrabnianie gałęzi ze złomów i wywrotów - 70,00 m3
- gospodarowanie drewnem pochodzącym z wycinki drzew, zgodnie z Zarządzeniem 562/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Gminy Tarnowskie Góry (stanowi załącznik nr 3 do umowy).
Szczegółowy zakres usługi zwiera Załącznik nr 8 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się