„Dostawa chemii gospodarczej i artykułów higienicznych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
„Dostawa chemii gospodarczej i artykułów higienicznych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
Skrócony opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
- artykułów higienicznych,
- artykułów chemii gospodarczej,
na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia zawiera:
- zał. nr 04 do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia.

W celu umożliwienia oceny jakości materiałów, Wykonawcy winni wraz z ofertą złożyć następujące próbki, które powinny być zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia:
1. Próbka rolki papieru toaletowego – 1 szt. ( poz. 39 OPZ)
2. Próbka rolki ręczników papierowych– 1 szt. ( poz. 12 OPZ)
3. Próbka ręcznika frotte- 1 szt. ( poz. 14 Opisu)
4. Próbka worka na śmieci 60 l – 1 szt. ( poz. 22 OPZ)
5. Próbka płynu do naczyń – 1 szt. ( poz. 3 OPZ)

Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją: 12 miesięcy.
Miejsce realizacji dostawy: Magazyn Główny Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Braci Gierymskich 149A.
W terminie do 30 dni od daty zakończenia procedury przetargowej, wykonawcy których oferty nie zostały wybrane winni odebrać na własny koszt próbki, po uprzednim złożeniu wniosku i uzgodnieniu terminu odbioru tel. 71 33 78 887.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się