Naprawa nadproży w budynku przy ul. Czynszowej 4 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.260.30.2018 - Ogłoszenie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę nadproży w budynku przy ul. Czynszowej 4 w Warszawie. Szczegółowy zakres robót został określony w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część swz tj. Projekcie budowlanym naprawy nadproży w budynku przy ul. Czynszowej 4 w Warszawie - Załącznik Nr 5 do swz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 6 do swz oraz projekcie umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym - Załącznik Nr 7 do swz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się