Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu w roku szkolnym 2018/2019. CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

» Opis zapytania

Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu w roku szkolnym 2018/2019. CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2018 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się