Dostawa wody amoniakalnej 18 proc. dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddziała Elektrownia Łaziska

» Opis zapytania

Biuro Zamówień i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenie oferty w II Rundzie zapytania z prośbą o udzielenie dodatkowego rabatu cenowego na realizację dostawy:

- WODY AMONIAKALNEJ 18 PROC. (731-013-201-0) - w ilości: 7 000,00 L.

-----------------------------------
Uwagi:
Dopuszczalna tolerancja stężenia wody amoniakalnej powinna się mieścić w granicach min. 19,0% – max. 21,0%.
Dostawa jednorazowa w pojemnikach a’ 1000 L IBC – opakowania bezzwrotne, którego koszt należy wliczyć w cenę oferowanego produktu. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do awizowania dostawy w terminie dwóch dni roboczych przez dostawą.

Przy składaniu oferty prosimy o dołączenie karty charakterystyki produktu.

Z uwagi na pilność zakupu reagenta prosimy o złożenie oferty ostatecznej z uwzględnieniem rabatu cenowego.
------------------------------------

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, 43-170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 - wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
- termin dostawy wymagany przez Zamawiającego do 06.08.2018r. (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia na realizację dostawy),
- dokumenty wymagane wraz z dostawą: - karta charakterystyki substancji oraz świadectwo badań zawierające m. in. informacje o dacie produkcji, ilości oraz stężeniu amoniaku.

Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto za jm, na podstawie której system przeliczy łączna wartość złożonej oferty.
3. W zakładce dokumenty znajduje się:
- podręcznik Oferenta
4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej. W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się