„Świadczenie usług w zakresie regeneracji oleju transformatorowego w dwóch transformatorach 16 MVA oraz w transformatorze 25 MVA dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos”.

» Opis zapytania

„Świadczenie usług w zakresie regeneracji oleju transformatorowego w dwóch transformatorach 16 MVA oraz w transformatorze 25 MVA dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos”. 1.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
a) wykonanie regeneracji oleju w dwóch transformatorach produkcji ELTA – Łódź typu TONRc - 16000/110, moc 16 MVA, 110/6kV oraz w transformatorze TRD - 25000/110, moc 25 MVA i uzyskanie parametrów dla oleju nowego zgodnie
z polskimi normami,
b) planowana ilość oleju do regeneracji – ok. 54 000 kg. Wykonawca przedstawi rozliczenie z faktycznej ilości regenerowanego oleju,
c) usunięcie osadów z uzwojeń, rdzenia oraz dna i ścian wewnętrznych kadzi,
d) utylizację produktów odpadowych powstałych podczas procesu regeneracji,
e) wykonanie badań specjalistycznych oleju po zakończeniu regeneracji w celu potwierdzenia skuteczności przeprowadzonych prac i osiągnięcia wartości gwarantowanych zgodnie z wymaganiami polskich norm. Protokoły z wynikami przeprowadzonych badań zostaną dostarczone Zamawiającemu,
f) prace zostaną wykonane na transformatorach czynnych, zainstalowanych na terenie Zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się