Dostawa sprzętu AGD oraz sprzętu RTV wraz z montażem dla Politechniki Świętokrzyskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD oraz sprzętu RTV wraz z montażem dla Politechniki Świętokrzyskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do marek konkretnych producentów oznacza wymagany przez Zamawiającego standard jakościowy zamawianego sprzętu. Dopuszcza się składanie ofert na sprzęt innych producentów (sprzęt równoważny), jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiących dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
- Dostarczenia sprzętu zgodnego z opisem przedmiotu zał.nr 1 SIWZ
- Zamontowania i podłączenia urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
- Uruchomienia, sprawdzenia poprawności działania urządzeń. Po zainstalowaniu i uruchomieniu, urządzenia muszą być w pełni gotowe do pracy.
- Przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla każdej
jednostki dostarczonego sprzętu

Ponadto sprzęt powinien być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia, podłączenia i pracy u Zamawiającego.

4. W przypadku stwierdzenia zniszczeń obiektów w trakcie trwania montażu, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przywrócenia pomieszczenia do stanu pierwotnego.
5. Za szkody, o których mowa w ust 4. uznaje się: wybrudzenia ścian, uszkodzenia powierzchni malarskich i tynkarskich (zarysowania, odłupania), mechaniczne uszkodzenie podłogi, drzwi, ościeżnic, ścian i innych elementów stałych pomieszczenia, w tym wyposażenia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się