Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu AGD do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP-22/WZŻ/2018

» Opis zapytania

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1.Rodzaj zamówienia – dostawa.
2.2.Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa AGD do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu.
2.3.Dostawa odbywać się będzie do następujących obiektów Zamawiającego:
1) Żłobek nr 1 – ul. Lwowska 20, Wrocław- stacja parowa – 1 szt;
2) Żłobka nr 4 – ul. Kłodnicka 25, Wrocław- pralka – 1szt;
3) Żłobek nr 7 – ul. Drukarska 9, Wrocław-pralka 1 szt; - chłodziarko-zamrażarka – 1 szt;
4) Żłobek nr 10 – ul. H. Brodatego 17, Wrocław- pralka 1 szt;

2.4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym.
2.5. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ – Projekcie umowy.
2.6.Dostawa musi być zrealizowana w godzinach 07:30-15:00 od poniedziałku do piątku, dopuszcza się dostawę w innym terminie po uzgodnieniu z kierownikiem danego obiektu lub osobą upoważnioną. Dane kontaktowe zawiera załącznik nr 3 do umowy.
2.7.Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat zgodności CE i być oznakowany znakiem CE, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej .
2.8. Opakowania muszą posiadać etykietę oraz kartę informacyjną zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2.9.Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach dostarczonego asortymentu były oznakowania i opisy w języku polskim, w tym znaki świadczące o dopuszczeniu zaproponowanego sprzętu AGD mającego zastosowanie w kuchni do kontaktu z żywnością.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się