Dostosowanie obiektów TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna do wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie usługi:

„Dostosowanie obiektów TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna do wymaganego poziomu bezpieczeństwa”

numer postępowania w SWOZ: 2018/TW/TW/01656/L/E

Termin złożenia ofert do 02.07.2018 r.
godz. 10:00

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się