Usługi geodezyjne w Nadleśnictwie Miechów w roku 2018

» Opis zapytania

a) Wznowienia, ustalenia, zajętości
• prace geodezyjne dotyczące wznowienia lub wyznaczenia znaków granicznych
i wykazanie ewentualnych zajętości gruntów N-ctwa przez użytkowników sąsiednich działek.
b) Bieżąca aktualizacja ewidencji gruntów Nadleśnictwa
• dostarczenie kompletu wypisów z rejestru gruntów (EGiB) wraz ze sporządzeniem z nich zestawień porównawczych z danymi w bazie SILP,
• sporządzenie wykazu rozbieżności pomiędzy danymi w EGiB a danymi w bazie SILP nadleśnictwa a następnie sporządzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej dla PODGIK w celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności,
• dla złożonych wniosków do PODGIK (po wyeliminowaniu rozbieżności) – pobranie wypisów z rejestru gruntów dokumentujących wprowadzenie stosownych poprawek.
c) Księgi Wieczyste
• weryfikacja zapisów Ksiąg Wieczystych z danymi w bazie danych SILP Nadleśnictwa Miechów,
• sporządzeniem zestawień porównawczych z danymi w bazie SILP – przygotowanie wykazu rozbieżności,
• przygotowanie wniosków i dokumentacji do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych w celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności,
• dla gruntów bez założonych ksiąg wieczystych przygotowanie wniosków i dokumentacji do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych w celu założenia brakujących ksiąg

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się