Bieżące utrzymanie przepompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków

» Opis zapytania

a)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac związanych z utrzymaniem, nadzorem i obsługą przepompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach zadania : „Bieżące utrzymanie przepompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków.”
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:
-Zakresu prac (załącznik nr 6 do SIWZ);
-Warunków wykonywania prac (załącznik nr 7 do SIWZ);
-Wykazu pompowni na terenie Gminy Miejskiej Kraków (załącznik nr 8 do SIWZ).
b)Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji co najmniej na 12 miesięcy. Maksymalny realny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 12 miesięcy zostaną odrzucone.
c)Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się