Opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczącego przygotowania dokumentacji na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup systemu informatycznego pn. Interaktywna Baza Danych Straży Ochrony Kolei (IBD SOK).

» Opis zapytania

Opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczącego przygotowania dokumentacji na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup systemu informatycznego pn. Interaktywna Baza Danych Straży Ochrony Kolei (IBD SOK) oraz świadczenie usług doradztwa, usług wsparcia merytorycznego oraz formalnego,
a także usług nadzoru w okresie realizacji umowy na zakup systemu informatycznego IBD SOK.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się