Przegląd eksploatacyjny urządzeń do wykrywania i pomiaru substancji gazowych na terenie Oczyszczalni ścieków w Chełmie

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia są przeglądy eksploatacyjne urządzeń do wykrywania i pomiaru substancji gazowych na terenie Oczyszczalni ścieków w Chełmie ul. Bieławin 5 A, wskazanych w załączniku nr 1a.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do DIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).
3. Wszystkie nazwy i znaki firmowe (handlowe, towarowe) urządzeń oraz inne określenia mogące jednoznacznie wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę /wytwórcę użyte w Opisie przedmiotu zamówienia maja wyłącznie na celu dokładne opisanie przedmiotu zamówienia i powinny być uznane jako służące określeniu parametrów materiałów i urządzeń. W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne materiały i urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach.
Ciężar udowodnienia, iż produkt jest równoważny spoczywa na Wykonawcy, dlatego też w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Wołyńska 57
Chełm 22100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Wołyńska 57
Chełm 22100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się