Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dostawy blankietów elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich, na potrzeby Sekcji Obsługi Systemów Studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy blankietów elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich, odpowiadających wymaganiom technicznym i ilościowym opisanym poniżej, na potrzeby Sekcji Obsługi Systemów Studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 500 (jedenastu tysięcy pięćset) sztuk blankietów elektronicznych legitymacji studenckich oraz 800 (ośmiuset) sztuk blankietów elektronicznych legitymacji dla doktorantów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się