Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej w 2018 roku w OHZ (obw.106) na terenie Nadleśnictwa Torzym

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej i gospodarki łąkowo-rolnej na terenie OHZ (obw.106) do wykonania na terenie Nadleśnictwa Torzym w roku 2018.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu spodarki łowieckiej i gospodarki łąkowo-rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ/Opis przedmiotu zamówienia/, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności.
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3.1.- mają charakter szacunkowy.
Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Torzym oraz obwodu łowieckiego nr 106.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się