PRZEPROWADZENIE SPISU Z NATURY WRAZ Z PRZYPISANIEM ŚRODKÓW DO ZASOBÓW

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie z wymogami art.
26 i 27 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1047 z poźn. zm.) drogą spisu z natury
środków trwałych, maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie,
niskocennych składników majątku oraz drogą weryfikacji środków trwałych, do których dostęp jest
znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości (w tym prawa
użytkowania wieczystego gruntu) i wartości niematerialnych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
wraz z przypisaniem środków do zasobów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się