Zapytanie poniżej progu - usługi

» Opis zapytania

Nazwa: Przegląd Gminnych Placów Zabaw
Opis: zgodnie z załącznikiem
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić)
Termin realizacji (do dnia 30.06.2018, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Odpowiedzialność (odpowiedzialność 1 rok od daty podpisania protokołu odbioru końcowego)
Wykaz osób które będą wykonywać zamówienie (wymagany jest w celu potwierdzenia warunków określonych w zapytaniu ofertowym)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.