Dostawa środków czystości

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości przez okres obowiązywania umowy.
Okres ważności materiałów (przydatności do użycia)musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na krótszy okres ważności.
Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: Wszystkie zaoferowane przez wykonawcę towary winny posiadać karty techniczne, zaświadczenie dopuszczające do kontaktu z żywnością.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się