Wycinanie zakrzaczeń i zadrzewień oraz wykaszanie terenów nieleśnych w Nadleśnictwie Szczytno

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje prace:
- wycinanie odrośli zakrzaczeń i zadrzewień na powierzchni: 45,60 ha,
- wykaszanie ręczne powierzchni nieleśnych bez zbioru biomasy: 46,94 ha,
- wykaszanie mechaniczne powierzchni nieleśnych bez zbioru biomasy: 27,46 ha,
- wycinanie czeremchy amerykańskiej na powierzchni: 5 ha.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. rodzaj prac, ich wielkość, zakres, lokalizację oraz sposób wykonania zawiera załącznik nr 1B do SIWZ.
Opis czynności składających się na poszczególne pozycje (prace) określa katalog norm czasu stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003r. do pobrania na stronie:
http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarkalesna/uzytkowanie/pracochlonnosc/katalog_norm_czasu_08/view


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się