Dostawa środków czystości, higieny i estetyki

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia dostawa środków czystości higieny i estetyki.
2. Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje jednorazową dostawę środków czystości higieny i estetyki, która swym zakresem obejmuje następujący asortyment:
zagęszczony płyn/żel czyszczący dezynfekujący do mycia i dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń sanitarnych do użycia bezpośredniego, mleczko w kolorze białym do czyszczenia, uniwersalny płyn do mycia podłóg, odkamieniacz do zastosowania profesjonalnego w sprzęcie kuchennym żywienia zbiorowego, płyn do maszynowego mycia naczyń przeznaczony do mycia w zmywarkach naczyń ze stali nierdzewne, gotowy do użycia płynny, alkoholowy preparat dezynfekcyjno-myjący o działaniu grzybobójczym i bakteriobójczym, skoncentrowany środek do czyszczenia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, płyn nabłyszczający do płukania w zmywarkach profesjonalnych, ręcznik papierowy w rolce, pojedyncze ręczniki papierowe, białe, gofrowane, składane w "Z", ścierka z mikrofibry w ciemnym kolorze, reklamówka jednorazowa HDPE z uszami, serwetki gastronomiczne bibułkowe w kolorze białym, czyściwo papierowe jednowarstwowe, jasnobrązowe, przeznaczone do szybkiego wchłaniania wody, olejów, tłuszczów i smarów, folia aluminiowa do kontaktu z żywnością, f0olia spożywcza, ściągaczka wody do podłóg o w zestawie z drążkiem teleskopowym stalowym lub aluminiowym o regulowanej długości, zestaw do zamiatania: szczotka długa wraz z szufelką długą zamykaną, proszek do szorowania, rękawiczki lateksowe dopuszczone do kontaktu z żywnością, płyn do ręcznego mycia naczyń zawierający glicerynę, worki na śmiecie LDPE czarne 160 l, worki na śmiecie LDPE czarne 120 l, worki na śmiecie LDPE czarne 60 l, cerata biała bez wzorów, na podkładzie materiałowym, odświeżacz powietrza spray 300 ml, kostka do WC w koszyczku, skoncentrowany środek do gruntownego czyszczenia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, woreczki śniadaniowe HDPE, preparat dezynfekcyjny w tabletkach zawierający, widelec jednorazowego użytku w kolorze białym, opakowanie cateringowe trójdzielne styropianowe.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1A do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie Formularz kalkulacji ceny ofertowej (integralna część oferty).
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi oraz spełniający wszelkie obowiązujące normy wymogi i przepisy prawa.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem do obrotu oferowanego przedmiotu zamówienia
6. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego – magazyn Służby Żywnościowej usytuowany w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 5.
8. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu niniejszej SIWZ wskazane zostały nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne".
9. Zamiast materiałów, dla których wskazane są nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Wykonawca może zaoferować materiały równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
10. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zaoferowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku braku wyżej wymienionych informacji, dokumentów.
11. Poprzez materiały równoważne rozumieć należy materiały producenta innego niż wskazanego przez Zamawiającego o parametrach nie gorszych pod względem jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych, przy czym ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
12. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również Projekt umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się