Dostawa artykułów chemicznych i dezynfekcyjnych oraz artykułów gospodarstwa domowego

» Opis zapytania

Dostawa artykułów chemicznych
i dezynfekcyjnych oraz artykułów gospodarstwa domowego
Zamówienie zostało podzielone na 6 pakietów:
Pakiet nr 1 – artykuły chemiczne
Pakiet nr 2 – artykuły dezynfekcyjne
Pakiet nr 3 – preparaty do uzdatniania wody
pakiet nr 4 – worki foliowe
pakiet nr 5 – artykuły dezynfekcyjne do myjni dezynfektorów
pakiet nr 6 – artkuły gospodarstwa domowego
5.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Preparaty równoważne muszą spełniać wymogi epidemiologiczne i ich skład chemiczny musi być zgodny ze składem preparatów wymienionych w załącznikach asortymentowych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia - określonym w Załącznikach - znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent, norma czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu.
5.4 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego tj. magazynu Szpitala znajdującego się na piętrze, własnym transportem i na własny koszt. Termin realizacji dostawy nie dłuższy niż 6 dni od daty zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego. Dostawy będą realizowane sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy pisemnie, drogą faksową, lub telefonicznie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości asortymentu wymienionych w załącznikach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się