Świadczenie usług rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych w hotelach na terenie Polski dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy usługi polegającej na rezerwacji i zakupie miejsc noclegowych w hotelach na terenie Polski.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie. Rezerwacja i zakup miejsc noclegowych będzie odbywać się na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego według jego bieżących potrzeb. Zamówienia będą dotyczyć noclegów dla 1 osoby lub dla 2-5 osób, rzadziej dla 6-9 osób, sporadycznie dla grup (10 i więcej osób).
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:
a) wyszukiwania i przedstawienia Zamawiającemu propozycji najkorzystniejszych dla Zamawiającego ofert hoteli;
b) dokonywania rezerwacji miejsc noclegowych;
c) pośredniczenia w zakupie miejsc noclegowych oraz w odwoływaniu rezerwacji miejsc noclegowych;
d) pośredniczenia między Zamawiającym a hotelem w sprawach reklamacyjnych;
e) zapewnienia doradztwa oraz niezbędnej pomocy w zakresie wszelkich zmian rezerwacji miejsc noclegowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się