Sukcesywna dostawa biletów jednorazowych i krótkookresowych uprawniających do przejazdu osób środkami transportu ZTM w Warszawie

» Opis zapytania

Dostawa 196 200 szt. biletów jednorazowych i krótkookresowych komunikacji miejskiej w Warszawie do dalszej odsprzedaży w placówkach pocztowych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się