Dostawa środków do dezynfekcji w podziale na zadania

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji w podziale na zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (zadania):
Zadanie nr 1 – Preparaty do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk
Zadanie nr 2 – Preparaty do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk
Zadanie nr 3 – Fartuchy operacyjne i produkty jednorazowe
Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się