Dostawa soczewek dla potrzeb bloku okulistycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa soczewek dla potrzeb bloku okulistycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym (pakiety 1-6) do niniejszej specyfikacji i stanowiącym jej integralną część, gdzie opisane są szczegółowo wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia, (załącznik nr 1 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Leki i produkty lecznicze
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się