PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I AKCESORIÓW PORZĄDKOWYCH DLA KWP W GDAŃSKU

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i akcesoriów porządkowych zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ z zastosowaniem prawa opcji z uwzględnieniem jn:

• Wykonawca dostarczy asortyment, w którym na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być umieszczona etykieta producenta w języku polskim, na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa asortymentu, nazwa producenta i data ważności w zakresie produktów chemicznych.
• Opakowanie musi być fabrycznie nowe i zamknięte.
• Wykonawca wraz z asortymentem dostarczy nieodpłatnie Zamawiającemu w wersji papierowej karty charakterystyki dla materiałów będących substancjami niebezpiecznymi.

Zamawiający gwarantuje realizację dostaw na minimalne ilości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2018 | 11:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się