Znaki: krzyże Św. Andrzeja G3 i G4

» Opis zapytania

Dostawa znaków krzyży Św. Andrzeja dla linii jednotorowej i dwutorowej dla: Sekcji Eksploatacji w Olsztynie - G3 w ilości 70 sztuk i dla Sekcji Eksploatacji w Ełku w ilości G3 80 sztuk oraz G4 w ilości 14 sztuk. Realizacja na w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia na koszt sprzedającego. Dostarczone znaki muszą mieć ustalone standardy jakościowe spełniające warunki właściwych norm w asortymencie, muszą być wykonane zgodnie z dołączoną instrukcją sygnalizacji Ie-1 oraz z dołączonymi "Wymaganiami technicznymi dla wskaźników i tablic sygnałowych Ie-102" - Załącznik do Uchwały Nr 346/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z dnia 30 kwietnia 2018 r. Do dostawy musi być dołączona deklaracja zgodności (wzór w załączeniu).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się