Dostawa znaków i wskaźników dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku - Kamiennej

» Opis zapytania

Dostawa znaków i wskaźników dla Sekcji Eksploatacji w Skarżysku - Kamiennej, Radomiu i Idzikowicach. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie składanych zamówień, transportem i na koszt Wykonawcy. szczegółowy wykaz asortymentu zawiera załącznik nr 1 do Formularza oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się