Dostawa odzieży termicznej BRUBECK COOLER

» Opis zapytania

Dostawa odzieży termicznej BRUBECK COOLER

Wymagana dokumentacja:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.
2. Atesty.
3. Deklaracja zgodności od producenta.

Dostawy w miejsce wskazane w zamówieniu na koszt i ryzyko Dostawcy, 7 dni.

Zamówienie KGHM:
4501151181
4501151183
4501151184

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się