Dostawa zestawów do resuscytacji, wkładów aptecznych , asortymentu medycznego

» Opis zapytania

Dostawa zestawów do resuscytacji w pojemniku,apteczek metalowych A-300,A-400,A-500, wkładów aptecznych zgodnie z opisami
Wymagana dokumentacja:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.
2. Atesty.
3. Deklaracja zgodności od producenta.

Dostawy w miejsce wskazane w zamówieniu na koszt i ryzyko Dostawcy, 7 dni.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • BHP i higiena osobista

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się