Dostawa fabrycznie nowego robota do realizacji praktycznych zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku z zakresu programowania robotów oraz symulowania zdarzeń w produkcji przemysłowej w ramach projektu pn. „Od pomysłu do sukcesu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020; Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego robota. Robot przeznaczony będzie do realizacji praktycznych zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku z zakresu programowania robotów oraz symulowania zdarzeń w produkcji przemysłowej w ramach projektu pn. „Od pomysłu do sukcesu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020; Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się