Zakup i dostawa części do kruszarki żużla.

» Opis zapytania

INFORMACJE OGÓLNE:

1.Organizator postępowania:
Energetyka Sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 12900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469 907 900 zł.

2.Zamawiający:
WPEC w Legnicy S.A.
z siedzibą w Legnicy przy ul. Poznańskiej 48, 59-220 Legnica, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000081828, REGON 000160034, NIP 691-02-01-247, Kapitał zakładowy 118 000 000 PLN, kapitał wpłacony 118 000 000 PLN.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
KORPUS KRUSZARKI ŻUŻLA CZĘŚĆ DOLNA+GÓRNA wg rysunków HW-003-001c + HW-003-002c - 2 kpl.
WIENIEC ZĘBATY KRUSZARKI ŻUŻLA - 6 szt.
KORPUS PRZEPŁYWOWY POD KRUSZARKĘ ŻUŻLA STALIWO - 2 szt.

INNE:
1.Informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w Projekcie Umowy załączonym w niniejszym zapytaniu.
2.Wymagana jest akceptacja Projektu Umowy.
3.Wymagane jest potwierdzenie
zapoznania się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.06.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się