Dostawa umundurowania dla Policjantów województwa małopolskiego i wyposażenia specjalnego dla Policjantów WRD

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa Dostawa umundurowania dla Policjantów województwa małopolskiego i wyposażenia specjalnego dla Policjantów WRD.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z pozycji asortymentowej zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna. Wykonawcy przy wykonaniu przedmiotu zamówienia winni kierować się opisem technicznym w załączniku oraz – jeżeli zamieszczono – zdjęciem produktu. UWAGA! Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik do umowy określa wyłącznie zasady wykonania i użytkowania przedmiotu umowy. W pozostałym zakresie tj. kwestie dostarczenia dodatkowych dokumentów, zasady odbioru przedmiotu umowy oraz uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy wynikające z gwarancji określa wyłącznie SIWZ (projekt umowy).
3. W celu dokonania oceny ofert, w kryterium jakość, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wzory oferowanego produktu - do każdego z zadań po jednej sztuce/ komplecie/ parze w dowolnym rozmiarze, z tym, że wskazany rozmiar musi być zgodny z tabelą rozmiarów zamieszczoną w załączniku nr 2 do SIWZ. Wzory muszą być zgodne z opisem oraz zdjęciem zamieszczonym w zał. nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Wykonawcy zobligowani są do złożenia następujących próbek:

Zadanie Asortyment
1 Czapka gabardynowa podoficera
wraz z pokrowcem

2 Kurtka gabardynowa męska
Kurtka gabardynowa damską
3 Spodnie wyjściowe
Spodnie typu „narciary”
Szelki
4 Koszula wyjściowa
Koszulka czarna z napisem „POLICJA”
Krawat
5 Rękawiczki zimowe skórzane
Rękawiczki letnie skórzane
Rękawiczki letnie białe
Rękawiczki skórzane na flaneli z białymi mankietami
Rękawiczki skórzane na futrze z białymi mankietami
6 Kombinezon ochronny letni
7 Szalik letni
8 Płaszcz wyjściowy całoroczny
9 Sznur galowy oficera Policji
Pas główny skórzany
Pas skórzany biały z koalicyjką
10 Narękawki odblaskowe
Kamizelka odblaskowa
11 Pagony
Otoki
12 Półbuty wyjściowe
13 Buty z gwoździami

W zakresie zadania Nr 11 Wykonawcy powinni dostarczyć poglądowo jeden wzór otoku oraz jednej parze pochewek z dowolnym oznaczeniem rodzaju stopnia.
4. UWAGA! Próbki nie stanowią dokumentów w rozumieniu art. 25 ust. 1 Pzp. Zamawiający żąda przedłożenia wzorów w celu dokonania oceny ofert, stanowią one zatem część oferty i nie może być uzupełnianie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp.
5. Wykonawca zobligowany jest do udzielenie 24 miesięcy gwarancji na cały asortyment stanowiący przedmiot dostawy, licząc od daty wydania towaru z magazynu, ale nie krótszy niż gwarancja producenta.
6. Miejscem dostawy jest magazyn mundurowy KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się