Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 28 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW Jasło – III przetarg

» Opis zapytania

Przedmiot i zakres oraz wymagania w odniesieniu do realizacji zamówienia zostały zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Rozdział III SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się