Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. polegających na kompleksowym, całodziennym wyżywieniu pacjentów, poprzez przygotowanie, z produktów własnych Wykonawcy 4 posiłków dziennie: I śniadania, II śniadania, obiadu, kolacji.
W ramach zamówienia przewiduje się dostarczanie posiłków do 6 oddziałów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o., tj.:
• Oddział dzienny logopedyczno-foniatryczny
• Oddział dzienny rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego
• Oddział dzienny całościowych zaburzeń rozwojowych
• Oddział nerwic młodzieżowych
• Ośrodek rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą
• Oddział terapii całościowych zaburzeń rozwojowych
– ok. 150 pacjentów średnio dziennie.
Średnie miesięczna ilość osobodni – 4562,50, gdzie 1 osobodzień to całodzienne wyżywienie pacjenta tj. śniadanie, śniadanie II, obiad , kolacja.
Ogólna ilość dostaw/ osobodni w okresie objętym umową – 54750,
Wskazana ilość osobodni ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość w ramach zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i uzależniona będzie od liczby leczonych pacjentów.
Ilość punktów żywienia oraz ilość pacjentów może ulec zmianie w wyniku zmian organizacyjnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.06.2018 | 09:40


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się