USLUGA NAPRAWY I WYKONANIA KONSERWACJI SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu konserwacji i napraw sprzętu gastronomicznego i chłodniczego oraz drobnego sprzętu AGD w :
- Kuchnia i Stołówka nr 1 przy ul. Czajkowskiego 109
- Kuchnia i Stołówka nr 2 przy ulicy Czajkowskiego 109
- Magazyn żywnościowy przy ul. Czajkowskiego 109
- Budynku Socjalnym Ośrodka Szkolenia Jeździeckiego w Rakowie
- Ośrodku Szkolenia "Wysoki Kamień" w Szklarskiej Porębie
Zakres zamówienia obejmuje : świadczenie usług konserwacyjnych, wykonywanie napraw bieżących sprzętu z użyciem części zamiennych spełniających normy producenta urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.
Zakres zamówienia obejmuje także zakup i montaż przez Wykonawcę materiałów w celu wymiany zużytych i uszkodzonych elementów sprzętu podlegającego naprawie lub konserwacji.
Wykonawca wymontowane stare (uszkodzone) podzespoły i części utylizuje na własny koszt.
Miejscem wykonania umowy będą miejsca lokalizacji sprzętu lub miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie jego siedziby. W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych przyczynami obiektywnymi Zamawiający dopuszcza wykonanie umowy w siedzibie Wykonawcy, jednak Zamawiający musi wyrazić na to zgodę po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia.
Użyte do naprawy i konserwacji części, podzespoły muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz spełniać wymagania techniczno- jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta oraz odpowiednie normy i wymogi określone w instrukcji danego urządzenia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Serwis sprzętu i wyposażenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się