Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu zagęszczenia sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS na obszarze kraju. Zakres prac obejmuje w szczególności: przeprowadzenie wywiadu polowego i wybranie lokalizacji dla 19 nowych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS wraz z punktami ekscentrycznymi , wybranie punktów ekscentrycznych dla istniejącej stacji TAR1, wykonanie projektu technicznego zagęszczenia stacji referencyjnych, sporządzenie lub zaktualizowanie opisów topograficznych dla 24 istniejących stacji referencyjnych oraz sporządzenie geodezyjnej dokumentacji technicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się