Dostawa fartuchów ochronnych RTG

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fartuchów ochronnych RTG dla Zamawiającego, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania bezwzględne określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych spowoduje odrzucenie oferty.
3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych.
4. Dostawa asortymentu opisanego w załączniku nr 5 do SIWZ będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Maksymalny termin dostawy wynosi 11 tygodni od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Działu Zaopatrzenia Medycznego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.06.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się