Świadczenie usług ratownictwa wodnego na Pływalni Miejskiej na os. Piaski w Legionowie oraz na Pływalni przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Legionowie

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usług ratownictwa wodnego na pływalni miejskiej na osiedlu Piaski oraz przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Legionowie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. 2. Szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 10 do SIWZ będącym integralną częścią umowy. 3. Kompleksowa usługa odbywa się w okresie trwania umowy z uwzględnieniem dni w których obiekt jest nieczynny dla klientów: • 1 stycznia - Nowy Rok • 21 kwietnia – Wielkanoc • 22 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia • 26 grudnia- drugi dzień Bożego Narodzenia 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 5. Zakres usług obejmuje w szczególności świadczenie usługi ratowników wodnych pływalni polegającej na zapewnieniu bezpieczeństwa osób kąpiących się i przebywających na pływalni miejskiej na osiedlu Piaski oraz przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Legionowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności: 1) z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz.358); 2) ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240), 3) aktualnym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 poz.108). 6. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób, korzystających z Pływalni. 7. PŁYWALNIA MIEJSKA NA OSIEDLU PIASKI W LEGIONOWIE 1. Kompleks czynny codziennie od godziny 6:00 do 22:00 (dziennie 16 godzin pracy ratowników). 2. Powyższe godziny funkcjonowania obiektów mogą być modyfikowane w każdym czasie w zależności od szczególnych potrzeb Zamawiającego. 3. Wykonawca będzie realizował usługę w systemie pracy 2 zmianowej przez min. 9 pracowników ( 3 na zmianie) 4. PLANOWANA LICZBA GODZIN ROBOCZYCH: 5744 5. Ilość godzin jest wartością maksymalną nieuwzględniającą pomniejszeń wynikających z przerw technologicznych i potrzeb Zamawiającego. 6. Harmonogram pracy w załączniku nr 1 7. Wykaz pomieszczeń dla ratowników: dyżurka, pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy, szatnia + łazienka (natrysk) + WC. 8. Hala basenowa użytkownicy: • część pływacka – 413 m2 lustra wody, wym. 16,5x25 • część rekreacyjna- 179,50 m2 lustra wody • brodzik – 34,60 m2 lustra wody • niecki jacuzzi – 8,60 m2 lustra wody Razem: 656,20 m2 lustra wody 9. Jednocześni użytkownicy: 1) baseny o charakterze rekreacyjnym -ok. 6,0 m2/os.-przyjęto 110 osób 2) osoby przebywające na obejściach basenów- przyjęto 10% kąpiących tj. 10 osób 3) Razem: ok 120 osób 8. PŁYWALNIA MIEJSKA PRZY. UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 11 W LEGIONOWIE 1) Kompleks czynny poniedziałek- piątek od godziny 6:00 do 22:00 (16 godzin), sobota od godziny 6:00 do 21:00 ( 15 godzin) a w niedzielę od godziny 13:00 do 21:00 ( dziennie 8 godzin) 2) Powyższe godziny funkcjonowania obiektów mogą być modyfikowane w każdym czasie w zależności od szczególnych potrzeb Zamawiającego. 3) Wykonawca będzie realizował usługę w systemie pracy 2 zmianowej przez min. 5 pracowników ( po 1 lub 2 na zmianie w zależności od potrzeb 4) PLANOWANA LICZBA GODZIN ROBOCZYCH: 5299 5) Ilość godzin jest wartością maksymalną nieuwzględniającą pomniejszeń wynikających z przerw technologicznych i potrzeb Zamawiającego 6) Harmonogram pracy w załączniku nr 2 7) Wykaz pomieszczeń dla ratowników: dyżurka, pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy, szatnia + łazienka + WC. 8) Hala basenowa:  jedna niecka basenu sportowego- wym. 12,5x24,9  głębokość 1,2m -1,8 m  powierzchnia – ok. 312,5 m2 lustra wody  torów 5 – max 6 osób na torze  jednocześni użytkownicy – 30 osób /osoby pływające/ Szacunkowa ilość godzin i jednostek jest jedynie ilością szacunkową wyliczoną na potrzeby ustalenia ceny i może ulec zmianie, w szczególności w przypadku przerwy w funkcjonowaniu obiektu spowodowanej wymaganiami technologicznymi, modernizacją, remontem lub awarią a także zmianą godzin pracy obiektu. Ilość godzin nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zleconych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się