Świadczenie usług organizacyjnej i technicznej obsługi planów zdjęciowych w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Katowicach w okresie 12 miesięcy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest organizacyjna i techniczna obsługa planów zdjęciowych audycji telewizyjnych realizowanych przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) realizację dźwięku, oświetlenia oraz czynności asystenta operatora obrazu a w szczególności:
- udział w dokumentacji audycji,
- dowóz ekipy zdjęciowej na plan,
- skompletowanie i dowóz na plan zdjęciowy właściwego sprzętu w celu realizacji technicznej audycji wg wskazówek realizatora wizji, dźwięku, oświetlenia, operatora obrazu lub kierownika produkcji oraz zgodnie z koncepcją autora /wydawcy audycji,
- realizacja techniczna w czasie produkcji audycji.
b) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zamawiającego związanych z realizacją audycji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2018 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Telewizyjna 1
Katowice 40953
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Materiały i gadżety reklamowe

» Dane nabywcy

Telewizja Polska S.A. wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Oddział w Katowicach
ul. Telewizyjna 1
Katowice 40953
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się