„Stabilizacja osuwiska przy drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 1398/2 wraz z odbudową drogi w km 0+000-0+210 w m. Rozbórz”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Stabilizacja osuwiska przy drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 1398/2 wraz z odbudową drogi w km 0+000-0+210 w m. Rozbórz”
Zakres robót obejmuje następujące podstawowe składowe inwestycji:
- przebudowę sieci gazowej,
- przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie tymczasowej konstrukcji oporowej (ścianki szczelnej) z grodzic stalowych,
- roboty ziemne związane z wymiana gruntu w obrębie osuwiska oraz uformowaniem i zagęszczeniem nasypu, a także w zakresie niezbędnym do realizacji innych robót oraz plantowania zdeformowanego ruchami masowymi terenu,
- wykonanie odwodnienia wgłębnego osuwiska (drenów typu francuskiego poziomych i skarpowych),
- wykonanie stałej konstrukcji oporowej z gabionów (koszy siatkowych) wypełnionych kamieniami,
- wykonanie systemu odwodnienia powierzchniowego drogi i terenu osuwiska,
- montaż barier ochronnych,
- odbudowa konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz poboczy.
W kalkulacji należy przewidzieć taką organizację robót która umożliwi zamieszkującym w sąsiedztwie terenu robót mieszkańcom dojazd do ich posesji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się