Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, ubrań roboczych dla sprzątaczek oraz środków higieny osobistej (numer postępowania ZP/465/2018)

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Zadanie 1 - dokumenty (Wykonawca składający ofertę na zadanie 1 załącza dokumenty potwierdzające gramaturę tkaniny (ubrania robocze, bluza polar))
Zadanie 2 - dokumenty (Wykonawca składający ofertę na zadanie 2 załącza Certyfikat Zgodności z normą CEN/TS 14237:2015 „Tekstylia dla placówek opieki zdrowotnej i socjalnej” na wyrób gotowy, wydany przez akredytowaną przez PCA jednostkę badawczą; Certyfikat Ekologiczny „Przyjazny dla człowieka" na wyrób gotowy (odzież) wydany przez akredytowaną przez PCA jednostkę badawczą; karty technologiczne tkanin potwierdzających parametry; świadectwo badań
potwierdzające stabilność wymiarową tkaniny, wydane przez akredytowaną przez PCA jednostkę badawczą; Świadectwo z badań potwierdzające odporność na bielenie i pranie oraz pot alkaliczny i kwaśny wydane przez akredytowaną przez PCA jednostkę badawczą.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się