Obsługa serwisowa maszyn offsetowych i urządzeń CTP dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych będącej na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa maszyn offsetowych i urządzeń CTP dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych będącej na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
2.Maszyny i urządzenia objęte konserwacją oraz naprawą:
a)Maszyna offsetowa arkuszowa dwukolorowa Olivier 275 SDPw o numerze HX 002509 wraz z RCI będącym jej ukompletowaniem;
b)Maszyna offsetowa arkuszowa dwukolorowa Olivier 275 SDPw o numerze HX 002409 wraz z RCI będącym jej ukompletowaniem;
c)Maszyna offsetowa arkuszowa pięciokolorowa Olivier 575 SDCw o numerze KX 011708 wraz z RCI będącym jej ukompletowaniem;
d)Urządzenie do cyfrowego naświetlania form drukowych CTP Mako 4X o nr 1835 wraz
z jego ukompletowaniem w skład którego wchodzą: registar, naświetlarka, wywoływarka, desytometr, UPS i 3 kpl. zestawu komputerowego.
3.Szczegółowy opis przedmiotu przedstawiono w załączniku Nr 1 do SIWZ.
4.Na części zamienne i podzespoły użyte do realizacji usługi WYKONAWCA udziela gwarancji min. 12 miesięcy, licząc od daty odbioru tj. podpisania przez UŻYTKOWNIKA Protokołu odbioru wykonanej usługi.
5.Miejsce wykonywania obsługi serwisowej – Drukarnia Wydawnictw Specjalnych, Warszawa, ul. płk. Kazimierza Leskiego 5.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.06.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się