Zakup na potrzeby Biura ds. Zintegrowanych InwestycjiTerytorialnych: a) materiałów biurowych b) materiałów eksploatacyjnych

» Opis zapytania

Nazwa: Zakup na potrzeby Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych: a) materiałów biurowych, b) materiałów eksploatacyjnych
Opis: Cena podana w tej pozycji musi być tożsama z wartościami podanymi w wierszu „Łącznie” w tabeli C. ŁĄCZNA WARTOŚĆ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I EKSPLOATACYJNYCH:” zawartej na Załączniku nr 1 do FORMULARZA CENOWEGO.
Proszę załączyć wypełniony FORMULARZ CENOWY wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 do FORMULARZA CENOWEGO.
Ilość: 1 [dostawa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.
)
Dostawa (Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko, proszę potwierdzić.
)
Termin dostawy (14 dni od daty podpisania umowy, proszę potwierdzić.)
Gwarancja (24 miesiące gwarancji jakości na materiały eksploatacyjne licząc od dnia kiedy przedmiot zamówienia został wydany w całości Zamawiającemu, proszę potwierdzić. )

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.06.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.