Dostawa środków czystości, worków na odpady medyczne, komunalne i specjalne oraz środków myjących i czyszczących do profesjonalnego sprzątania dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

» Opis zapytania

Dostawa środków czystości w postaci: mydła w płynie, ręczników papierowych, papieru toaletowego, worków na odpady medyczne, komunalne i specjalne oraz środków myjących i czyszczących do profesjonalnego sprzątania dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający porządkuje
przedmiot zamówienia na 6 pakietów. Szczegółowa specyfikacja produktów, określająca ich rodzaje i ilości, a także wymagania
jakościowe, znajduje się w Formularzu Cenowym (Zał. nr 2 do niniejszej SIWZ). Wykonawca winien zaoferować: środki czystości, worki na odpady medyczne, komunalne i specjalne oraz środki myjące i czyszczące zapewniające profesjonalne utrzymanie czystości w szpitalu, spełniające wymogi wskazane w Formularzu Cenowym (zał. 2 do SIWZ).
W ramach oferowanych preparatów w zakresie: 1) Pakietu 3 (dot. poz. 1,2,3,5) – Wykonawca na czas trwania umowy dostarczy i zamontuje Zamawiającemu 17 szt. Systemów dozujących. W skład każdego systemu wchodzi urządzenie umożliwiające podłączenie 4 preparatów i dozowanie ich w stężeniu od 0,1% oraz 3 zamknięte na klucz pojemniki na 1 litrowe butelki z koncentratem uniemożliwiające dostęp do koncentratu osobom postronnym. W celu zapewnienia kompatybilności chemii z systemem i poprawności dozowania pojemniki te muszą pochodzić od tego samego producenta co system dozujący i chemia zaoferowana w/w pozycjach. Urządzenie dozujące musi być wykonane z materiału odpornego na środki chemiczne i może pracować z płynami o temperaturze od 4 do 40 °C. Posiada przełącznik do wyboru środka i dwa węże wylotowe z których dozowane są roztwory robocze. Wykonawca dostarczy kartę techniczną systemu dozowania wystawioną przez jego producenta. 2) Pakietu 3 (dot. poz. 6) – Zamawiający wymaga dostarczenia, na etapie realizacji umowy, pompek dozujących w ilości – 4 szt. 3) Pakietu 3 (dot. poz. 1 - 3 i 5) - Zamawiający wymaga, aby zaoferowane środki pochodziły z jednej linii producenta. Wymóg ten podyktowany jest koniecznością zapewnienia zgodności chemicznej i współdziałania środków zabezpieczających powierzchnię. 4) Pakietu 6 (dot. poz. 1) Zamawiający wymaga dostarczenia 200 dozowników/rok kompatybilnych z opisanym produktem na czas trwania umowy. 5) Pakietu 6 (dot. poz. 2) Zamawiający wymaga dostarczenia 5 dozowników kompatybilnych z opisanym produktem na czas trwania umowy. 6) Pakietu 6 (dot. poz. 3) Zamawiający wymaga dostarczenia 6 dozowników kompatybilnych z opisanym produktem na czas trwania umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się