Przeglądy detektorów Gazów Toksycznych i Wybuchowych w kabinie malarskiej na Wydziale TP wraz z odtworzeniem dokumentacji dla KGHM ZANAM S.A. LEGNICA

» Opis zapytania

Wykonanie usługi serwisowej polegającej na wykonaniu 2 przeglądów półrocznych wraz z kalibracją detektorów Gazów Toksycznych i Wybuchowych w kabinie malarskiej na Wydziale TP wraz z odtworzeniem dokumentacji dla KGHM ZANAM S.A. LEGNICA.

1 przegląd planowany jest na WRZESIEŃ 2018 r. (odtworzenie dokumentacji przy 1 przeglądzie), natomiast 2 przegląd planowany jest na MARZEC 2019r.

Dokumentacja odtworzeniowa systemu detekcji ALTER powinna obejmować:
1. Spis wszystkich urządzeń podłączonych do centrali ALTER MSMR-16;
2. Schemat blokowy połączeń elektrycznych;
3. Opis algorytmu działania centrali alarmowej oraz jej nastaw, schemat blokowy;
4. Rysunek poglądowy z zaznaczonymi miejscami montażu detektorów;
5. Dokumentację zdjęciową podłączonych urządzeń.

Przegląd okresowy, konserwacja systemu wykrywania gazów toksycznych i wybuchowych i kalibracja detektorów w kabinie
malarskiej, dotyczy instalacji wentylacyjnej firmy Alter i Gazex.

ELEMENTY SYSTEMU FIRMY GAZEX:
- Centrala MD-2.z; nr serii: 093118625109 (Maszynownia);
- DETEKTOR pomiarowy nr 1; nr serii: 20074029/2012 (Maszynownia);
- DETEKTOR pomiarowy nr 2; nr serii: 20074874/2012;
- Elektrozawór gazu (Skrzynia przy wejściu do maszynowni);
- Sygnalizator dźwiękowy (Nad wejściem do maszynowni).

ELEMENTY SYSTEMU FIRMY ALTER:
- Centrala MSMR16; (Maszynownia);
- DETEKTOR pomiarowy nr 1; nr serii: 13031175 (Mieszalnia farb);
- DETEKTOR pomiarowy nr 2; nr serii: 130430003 (Lakiernia przy wejściu do mieszalni);
- DETEKTOR pomiarowy nr 3; nr serii: 13031174 (Lakiernia brama wjazdowa);
- DETEKTOR pomiarowy nr 4; nr serii: 13031173 (Lakiernia brama wyjazdowa);
- Elektrozawór powietrza; (skrzynia na zewnątrz lakierni);
- Sygnalizator dźwiękowo- optyczny (nad wejściem do mieszalni farb).

Oferta powinna zawierać stawkę jednostkową za wykonanie przeglądu wraz z kalibracją detektorów firmy ALTER i GAZEX oraz stawkę jednostkową za odtworzenie dokumentacji.

Wartość oferty stanowić powinna sumę 2 przeglądów + odtworzenie dokumentacji.

Oferent posiada uprawnienia i kwalifikacje oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonywania usługi stanowiącej przedmiot niniejszego postepowania przetargowego. Oferent nie będzie zlecać wykonania przedmiotu postępowania osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

Wymagany protokół powykonawczy z przeprowadzonej okresowej konserwacji i kalibracji detektorów oraz przeglądu systemu wykrywania gazów toksycznych i wybuchowych, osobno dla instalacji firmy ALTER S.A. oraz GAZEX.

Warunki płatności: Płatność przelewem 60 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Krzysztofem Bogdziewicz pod numerem telefonu 76/7499188.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się