Badanie rynku potencjalnych Wykonawców - Usługa serwisowa ochrony przeciwpożarowej realizowana w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Centrala Spółki oraz Oddziałach TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna (Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, Elektrownia Siersza w Trzebini, Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli, Elektrownia Łagisza w Będzinie, Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych)

» Opis zapytania

Niniejsze zapytanie jest wyłącznie zapytaniem o informację i służy jedynie zbadaniu rynku potencjalnych Wykonawców.
W przypadku wszczęcia postępowania, w terminie późniejszym Zamawiający poinformuje i udostępni Wykonawcom Specyfikację warunków zamówienia w celu złożenia ofert.
Wykonawców zainteresowanych realizacją ww. usługi prosimy o przesłanie informacji za pośrednictwem platformy zakupowej (zakładka pytania/informacje) wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu i adresu e-mail.

Zakres prac obejmuje wykonanie usługi serwisowej ochrony przeciwpożarowej która odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego wynikającymi w szczególności z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy i innych norm dotyczących ochrony p.poż.

Wszelkie prace będą wykonywane w poszczególnych Oddziałach TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna, w dni robocze w godzinach od 6,00 do 16,00 (czas pracy zgodnie z ustaleniami Inspektora/Specjalisty ds. P.POŻ.
Transport sprzętu ppoż. na obiekty oraz z obiektów elektrowni i administrowanych przez elektrownię.
Kwalifikowanie i przygotowanie sprzętu ppoż. i gaśnic do remontu oraz legalizacji .
Załadunek i rozładunek sprzętu ppoż. oraz materiałów.
Kontrola gaśnic zgodnie z Instrukcją Producenta - jeżeli gaśnica została zakwalifikowana do konserwacji, musi zostać zastąpiona przez gaśnicę tego samego typu, przeznaczenia do tej samej grupy pożarów i o takiej samej zdolności gaśniczej.
Przeglądy gaśnic zgodnie z Instrukcją Producenta:
.

Okresowa, wizualna kontrola kocy gaśniczych, hydronetek, węży hydrantowych i innego podręcznego sprzętu gaśniczego
Instalacja, gaśnic przenośnych, gaśnic przewoźnych, kocy gaśniczych, węży hydrantowych i innego sprzętu gaśniczego,
Utrzymywanie w pełnej gotowości bojowej (tj. rozruchy) oraz bieżąca konserwacja sprzętu silnikowego i ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu ZJRG zgodnie z instrukcjami producentów.
Uzupełnianie paliwa, płynów eksploatacyjnych w sprzęcie silnikowym.
Przeglądy okresowe i bieżące aparatów oddechowych oraz masek zgodnie z instrukcjami obsługi producentów.
Dopełnieniem butli aparatów oddechowych wg potrzeb.
Kwalifikowanie aparatów powietrznych oraz butli do wymaganych remontów i legalizacji.
Konserwacja środków ochrony osobistej, umundurowania i obuwia strażackiego będącego na wyposażeniu ZJRG.
Uzupełnianie, rozmieszczanie oraz konserwacja znaków: ewakuacyjnych, ochrony ppoż., uzupełniających oraz instrukcji ppoż.
Utrzymywanie w pełnej gotowości sprzętu łączności.
Utrzymywanie w pełnej sprawności sprzętu i armatury pożarniczej
na wyposażeniu ZJRG.
Utrzymywanie czystości i porządku w garażach, magazynkach oraz innych pomieszczeniach zaplecza ZJRG.
Wymiana zaworów hydrantowych, pokręteł, wrzecion w zaworach, nasad
i uszczelek w zaworach hydrantowych, półstałych instalacjach gaśniczych oraz punktach czerpania wody do celów ppoż.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaworów hydrantowych
Okresowa próba ciśnieniowa węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych.
Montaż szafek na gaśnice oraz inny sprzęt pożarniczy.
Przywracanie sprzętu do pełnej gotowości po akcji ratowniczo-gaśniczej.
Przeglądy bieżące i cotygodniowe lub udział w okresowych próbach stałych
i półstałych instalacji gaśniczych.
Udział w przeglądach technicznych drzwi przeciwpożarowych, systemów oddymiania
i systemów sygnalizacji pożaru.
Przygotowanie i nadzorowanie sprzętu do zawodów sportowo-pożarniczych.
Nadzór nad sprzętem pożarniczym podczas ćwiczeń ZJRG.
Prowadzenie dokumentacji serwisowej i dokumentacji pokontrolnej prowadzonych prac.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.