Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG
3.2. Przedmiot zamówienia finansowany jest z budżetu Gminy Słupsk oraz w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części:

Zadanie 1: Łódź z osprzętem, przyczepka do łodzi
Zadanie 2: Komplet do nurkowania
Zadanie 3: Defibrylator, zestaw ratownictwa medycznego
Zadanie 4: Zestaw ochrony strażaka
Zadanie 5: Rozpieracz ramowy i kolumnowy z akcesoriami
Zadanie 6: Agregat piany lekkiej , motopompa
Zadanie 7: Detektor prądu, najaśnica, kamera termowizyjna, wykrywacz gazów

3.4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się