Dostawa armatury pożarniczej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa armatury pożarniczej wg poniższego zestawienia:

Element I
Lp. Nazwa sprzętu j.m. ilość
1 Klucz do łączników pożarniczych 110/75/52 szt. 6
2 Klucz do otwierania pokryw kanałowych szt. 10
3 Klucz do hydrantów nadziemnych szt. 6
4 Klucz do hydrantów podziemnych szt. 5
5 Kosz do smoka ssawnego 110 szt. 7
6 Kurtyna wodna (zasłona) „52” szt. 3
7 Kurtyna wodna (zasłona) „75” szt. 3


Element II
Lp. Nazwa sprzętu j.m. ilość
1 Stojak hydrantowy szt. 12
Element III

Lp. Nazwa sprzętu j.m. ilość
1 Wąż ssawny 110 - 1600 szt. 30
2 Wąż ssawny 150 - 2500 szt. 6
3 Wąż tłoczny W- 52-20-ŁA szt. 60
4 Wąż tłoczny W- 75-20-ŁA szt. 105
5 Wąż tłoczny W- 110-20-ŁA szt. 22

Element IV

Lp. Nazwa sprzętu j.m. ilość
1 Zbiornik metalowy do ćwiczeń z ogniem otwartym szt. 8
2 Zbiornik wodny przenośny 2500 l. szt. 3


Element V

Lp. Nazwa sprzętu j.m. ilość
1 Rozdzielacz 75/52-75-52 szt 8
2 Rozdzielacz 110/75-110-75 szt. 2
3 Zasysacz liniowy Z-2 szt 8
4 Zasysacz liniowy Z-4 szt 5
5 Zasysacz liniowy Z-8 szt 3
6 Wysysacz pionowy szt. 4


Element VI

Lp. Nazwa sprzętu j.m. ilość
1 Wytwornica pianowa WP2-75 szt. 5
2 Wytwornica pianowa WP4-75 szt. 9
3 Prądownica wodno-pianowa 52 szt. 13
4 Prądownica wodno-pianowa 75 szt. 10
5 Przełącznik 75/52 szt. 6
6 Przełącznik 75/110 szt. 5


Element VII
Lp. Nazwa sprzętu j.m. ilość
1 Prądownica PP-2 szt. 6
2 Prądownica PP-4 szt. 6
3 Pływak do smoka ssawnego szt. 10

Element VIII
Lp. Nazwa sprzętu j.m. ilość
1 Przyrząd do mycia węży szt. 6
2 Przyrząd do taśmowania węży szt. 6


Element IX
Lp. Nazwa sprzętu j.m. ilość
1 Zestaw ostrzegawczo-oświetleniowy z głowicą LED szt. 16

Element X
Lp. Nazwa sprzętu j.m. ilość
1 Drabina dwuprzęsłowa z podporami szt. 4
2 Drabina 3-przęsłowa z drążkami podporowymi (DNW-3080/3)
szt. 6


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się